Dødsbobehandling af afdødes bo

Dødsbobehandling. Når ens kære forlader os er man ikke altid følelsesmæssigt  og fagligt parat til at tage sig af selve dødsboet. Det er under alle omstændigheder rart at få professionel hjælp til administration af boet.

 • Undgå familie skænderier og lad en uvildig jurist behandle boet.
 • Skal en fast ejendom sælges kan boet selv sælge ejendommen ved at du som arving selv viser boligen frem supporteret af Boligjuristen  boet sparer omtrent 30 – 70.000 kr. Ønsker en arving at overtage ejendommen kan det også arrangeres.

Privat skifte: (arvingerne udpeger Juristfirmaet til boet som professionel sagsbehandler) .

(2021 priser)

 – kr. 29.900,-.  Når boets aktiver (nettoformuen) har en værdi mindre end kr. 3.033.700,-.  Er opgaven mere tidskrævende end normalt bliver arvingerne orienteret forinden prisen overskrides.     

Skifte ved uskiftet bo ved længstlevende død er minimumsgrænsen kr. 6.0 mio.

Udover minimumsgrænsen beløb efter tilbudsgivning.

Andre simplere skifteformer (f.eks. boudlæg) er billigere.

Er der almindelig fast ejendom involveret er lægges der kr. 6.250 pr. stk. , da boer med fast ejendom giver et højere tidsforbrug. 

Prisen inkluderer ikke tinglysning, digital skøde, refusion inkl. berigtigelsen som er kr. 7.500,- , skulle boet stå for denne service.

Juristfirmaet kan ved hjælp af Boligjuristen sælge boets ejendom uden ejendomsmægler.

Juristomkostningen fradrages inden boafgiften (arveafgiften) beregnes.

Arbejdsopgaver:

 • Kontakt til samtlige arvinger og bibeholde kontakten indtil opgaven er afsluttet
 • Valg af skifteform
 • Korrespondance skifteretten, SKAT, banker og andre aktører
 • Oprettelse af klientkonto til sagen og proklamere frist for ukendte kreditorers evt. krav
 • Udfærdige en opgørelse for afdødes aktiver, passiver, indtægter og udgifter i dødsåret
 • Vurdering af særlige værdifulde aktiver
 • Betaling af regninger indtil boet er lukket. Afslut abonnementer og lignende
 • Gennemgang testamenter, ægtepagter mv.
 • Salgsrådgivning af ejerboligen eller udlæg af boligen til arving
 • Uddele arv forud til arvingerne inden afslutning af boet
 • Undgå gæld til arvinger
 • Vurdering af afgiftsmæssige konsekvenser
 • Benytter de fradrag der er til rådighed
 • Indbetale boafgift til myndighederne
 • Fordele arven blandt arvinger
 • Løbende juridisk rådgivning
Dødsbobehandling skal afsluttes inden for en bestemt frist.
 
Står I med et dødsbo hvor indboet skal sælges, vurderes, eller tømmes, anbefales Fyns Borydning
Enkelte værdifulde effekter opkøbes til en god pris.
   
Ret til pris- og produktændringer forbeholdes
dødsbobehandling
dødsbobehandling

Kontaktformular

Indsæt dokumenter til sagsbehandlingen eller anmod om et uforpligtigende tilbud. Du kan blive ringet op til en gratis samtale eller afgive en ordre i formularen.

  Kontakt: 

  Telefon: 8813 1013

  Email: mail@juristfirmaet.dk

  Kontor:   Man – Fre: 09 – 16

  Online:  Man – Lør: 08 – 18   

  Sociale Medier

  Copyright © 2007 – 2021 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webmaster Erik Ravn Nikolajsen