Særeje

Særeje kan beskytte din formue i tilfælde af skilsmisse eller mod ægtefællens kreditorer samt sikre dine arvinger ved  en ægtefælles død.

Din formuetype består enten af en almindelig formue eller delingsformue eller særeje afhængig af din borgerlige status.

Længstlevende ægtefælle arver for eksempel ved formuetypen fuldstændigsæreje stadig særejedelen eventuelt i konkurrence med førstafdødes børn. Ved formuetypen skilsmissesæreje arver længstlevende kun rest formuefællesskabet (delingsformue/fælleseje). Begge typer kan kombineres.

Disse formuetyper kan desuden fås i mange varianter f.eks. tidsbegrænset.

En ægtepagt skal underskrives personligt af begge parter før eller under ægteskabet og derefter tinglyses i Personbogen, der er et digitalt register på Internettet. 

Arbejdsmarkedspensioner og lignende opsparinger skal som hovedregel ikke længere deles ved skilsmisse. Ønsker I pensionerne delt, skal der mellem ægtefæller oprettes en ægtepagt. 

Der findes inden for ægtefællebodeling flere urimelighedskompensationsordninger, som der ikke er taget forbehold for i nærværende tekst.

Særeje kan også indføjes i økonomiske gaver, ved begunstigelser i pensionsordninger og livsforsikringer, arveforskud og testamenter.

 

 • Almindelige ægtepagter: kr. 3.600,-. Korrespondance telefoni, e-mails, post, SMS og Skype.
 • Gavebreve og begunstigelser, kr. 1.600,-
 • Omfattende opgaver efter timepris. Eksempelvis større opgaver, erhverv, komplekse ønsker
 • Møde 500,-
 • Oversat til engelsk kr. 2.000,-.
 • Statsafgift (tinglysningsafgift) ægtepagt kr. 1.660,-
Priserne er inkl. moms 
 

Ret til pris- og produktændringer forbeholdes

særeje
ægtepagt

Kontaktformular

Indsæt dokumenter til sagsbehandlingen eller anmod om et uforpligtigende tilbud. Du kan blive ringet op til en gratis samtale eller afgive en ordre i formularen.

  Kontakt: 

  Telefon: 8813 1013

  Email: mail@juristfirmaet.dk

  Kontor:   Man – Fre: 09 – 16

  Online:  Man – Lør: 08 – 18   

  Sociale Medier

  Copyright © 2007 – 2021 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webmaster Erik Ravn Nikolajsen