Landbrug - skøde generationsskifte mv.

Land- og skovbrug og gartnerier er efterhånden blevet store erhvervsvirksomheder, der driver deres drift som industrianlæg. Her tilbyder Landbrugsjuristen følgende hjælp:

Nedenfor ses priser på

 Købsrådgivning  Salgsrådgivning  Køberen fundet  Tillægsydelser

 • salgs- og købskontrakter driftsinventar, produktionsvarer mv.
 • rådgivning ved køb og salg af ejendommen, skøder mv.
 • aftaler f.eks. jagt og anden forpagtning
 • matrikulering af ejendommen
 • generationsskifte
 • Salg af skattefri grundstykke for landbrugsarealer op til 15 hektar

Ekspertise i landbrugets mange forhold, herunder erhvervelsesreglerne, miljøregler, ekspropriationer, vilkår for etablering, miljøgodkendelser, finansiering overtagelse mv.

KØBSRÅDGIVNING

 • Hobbylandbrug – under 5 hektar – kr. 8.000,-
 • Landbrug over 5 hektar og under 30 hektar – kr. 11.000,-
 • Landbrug over 30 hektar – pris efter aftale.

Landbrugsjuristen gennemgår salgsopstilling mv., købsaftale, eksisterende kontrakter, love og regler for køb, servitutter, forsikringer, juristforbehold, klausuler, godtgørelser, refusion, korrespondance til mægler, Sælgerjuristen, bank, realkreditinstitut og myndighederne, kontol af købesummen, samt udarbejdelse af digitalt skøde samt en opgørelse over handlens udgifter.

SALGSRÅDGIVNING

 • Hobbylandbrug – under 2 hektar –  kr. 7.000,-
 • Landbrug over 2 hektar og under 30 hektar – kr. 10.000,-
 • Landbrug over 30 hektar – pris efter aftale
 • Når “køberen fundet” se overskriften nedenfor.

Vi garanterer for at Deres penge bliver udbetalt til Dem. Foruden gennemgang af ejendomspapirerne, forsikringer, korrepondance, refusion, købsaftalen, juristforbehold, er vi samtidig Deres rådgiver til handlen er afsluttet med køber.

RÅDGIVNING – NÅR PARTERNE SELV HAR FUNDET HINANDEN

Købsaftale med nødvendige dokumenter udfærdiges. Digital skøde tinglyses. Landbrugsjuristen berigtiger og afslutter handlen uden ejendomsmægler. Prisen er ikke oplyst, men I sparer ejendomsmæglerhonoraret.

Eksempler:

 • Landbrugsjuristen rådgiver kun den ene part.
 • Familieoverdragelser: Køb og salg af ejendommen mellem bedsteforældre/forældre/børn/børnebørn/samlevende

TILLÆGSYDELSER:

 • Udgifter som er nødvendige ved rådgivningen:

Tinglysningsafgifter, myndighedsoplysninger og andre gebyrer og afgifter er ikke inkluderet i rådgivningssalæret.

 • Engelske skøder: kr. 5.000,-.
 • Besigtigelse af ejendommen ved køb eller salg: kr. 2.000,-.

Ret til pris- og produktændring forbeholdes. Priserne er ex. moms

landbrugsjuristen
Landbrugsjuristen

Kontaktformular

Indsæt dokumenter til sagsbehandlingen eller anmod om et uforpligtigende tilbud. Du kan blive ringet op til en gratis samtale eller afgive en ordre i formularen.

Adresser: 

Dronningegården. Dronningensgade 23, 5000 Odense C

Anderupvænget 7, 5270 Odense N                          

Havneparken 2, 7100 Vejle C                                           

Kontakt: 

Telefon: 8813 1013

Email: mail@juristfirmaet.dk

Kontor:   Man – Fre: 09 – 16

Telefon:  Man – Lør: 08 – 18   

Sociale Medier

Copyright © 2007 – 2020 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webmaster Erik Ravn Nikolajsen