Rekonstruktion

Er din virksomhed ude af stand til at betale sine regninger – er det muligt at drive virksomheden på en anden måde ved en rekonstruktion.

Kan du ikke få en frivillig ordning med dine kreditorer, har dine kreditorer mulighed for at anmelde en rekonstruktion. Her kan du få hjælp fra os til at guide dig gennem processen.

Enten anmelder du i samråd med juristfirmaet rekonstruktionen eller dine kreditorer anmelder en rekonstrukion.

Under rekonstruktionen er virksomheden fortsat i drift.

Firmaets situation må ikke være en midlertidig betalingsudygtighed.

Juristfirmaet og en regnskabsskyndig tillidsmand udarbejder et reskontruktionsforslag

I en periode på 6 måneder planlægger Juristfirmaet (rekontruktøren) en rekonstruktion af virksomheden med eventuel 4 måneders forlængelse. Rekonstruktionen kan være forlig med kreditorerne, rationaliseringer, afhændelse af bygninger/aktiver, fremskaffelse af driftskapital mv.

Den daglige drift fortsætter – og udadtil er det kun kreditorerne der får kendskab til rekonstruktionen.

Der kan eventuel senere blive tale om en tvangsakkord eller en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.

Formålet er opnåelse af en levedygtig forretning og undgå konkurs.

Bemærk at den nyere konkurslov om rekonstruktion trådte i kraft pr. 1.4.2011.

Kontaktformular

Indsæt dokumenter til sagsbehandlingen eller anmod om et uforpligtigende tilbud. Du kan blive ringet op til en gratis samtale eller afgive en ordre i formularen.

  Kontakt: 

  Telefon: 8813 1013

  Email: mail@juristfirmaet.dk

  Kontor:   Man – Fre: 09 – 16

  Online:  Man – Lør: 08 – 18   

  Sociale Medier

  Copyright © 2007 – 2021 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webmaster Erik Ravn Nikolajsen