Inkasso

Inkasso forbedrer din likviditet.

Skylder firmaets kunder eller debitorer jer penge og er forfaldsdagen overskredet for indbetaling, bør beløbet inddrives ved inkasso.

Inkassoinddrivelsen er udenretlig inkasso der løber fra rykkere indtil kontakt med byretten, herunder fogedretten.

Sådan gør du: Scan eller “copy and paste” kundernes forfaldne regninger, sidste rykker, debitors e-mail adresse og telefonnummer. Send materialet til inkasso@juristfirmaet.dk eller benyt kontaktformularen

Inkasso i Danmark

 • Kr. 600,- ved succes. No cure no pay. Ingen provision. Online 24/7 status (valgfri). Telefonsupport. Telefonisk opfølgning hos skyldner. Juridisk vejledning ved retslige tiltag.

Vi benytter ikke abonnement, da vores kunder er glade for at benytte Inkassojuristen og kunderne sætter pris på egen uafhængighed og nem betjening. 

Inkassojuristens indtjening er udover succesgebyret; skyldnernes inkassoomkostninger og renter fra inddrivelsen. No cure no pay ved udenretlig inkasso.

Inkasso forløb:

 • Journal oprettelse
 • Beløbet som inddrives er den ubetalte regning og dine andre omkostninger.
 • CPR/CVR validering
 • Følg din sag på Online inkasso 24/7 på PC/tablet eller mobilen.
 • Renter pålægges skyldner
 • kontrol af adresse
 • Eventuel rykkere (valgfrit)
 • Inkassovarsel (lovpligtig)
 • Inkasso
 • Udenretlig forlig/afdragsordning
 • Telefonsupport 
 • Telefonisk opfølgning på skyldner 
 • Elektronisk afregning

Retslig forløb:

 • Betalingspåkrav (inkassostævning til fogedretten) 
 • Stævning 

Online status:  Online inkasso 24/7 på PC/tablet eller mobilen. Onlinesiden udfyldes af Inkassojuristen. I skal ikke selv bruge tid på at skrive i onlinearket. I kan til enhver tid selv følge med hvordan det går med sagerne og hvor mange penge der er indbetalt, fra jeres egen og personlige internetside. Siden opdateres automatisk. Sagerne kan følges lige fra rykkere til inddrivelsen og hvad du har modtaget. Du kan kommentere på internetsiden direkte til os. 

Overvågning:  Er skyldner insolvent (ejer ingenting) og har du allerede en dom eller et skriftligt forlig på skyldner,  kommer sagen automatisk ind i overvågningszonen. Inden overvågning vurderes i hvert enkelt tilfælde med kunden, om det er realistisk at fortsætte.

 • Kravet overvåges i x antal år efter aftale.
 • Kontakt til skyldner skriftligt og mundtligt
 • Adresseændringer registreres
 • Løbende vurdering af skyldners likviditet
 • Skriftligt forlig
 • Afdragsordning
 • Renter

Udgifter til fogedretten betales af kreditor og refunderes af skyldner ved betaling af al gæld. Det samme gælder udgifter til forlig/afdragsordninger.

Når skyldneren har betalt sin gæld efter aftale, beregnes overvågnings-provision på 25 procent. Beløbet udregnes ud fra det beløb du reelt modtager.

Betaler skyldneren det hele, får du ud over det oprindelige beløb også renter minus overvågnings provisionen.

Referencer:
   Jimmys Montage
 

Udenlandsk inkasso: 

Kontakt til udenlandske destinationer: Hver inkassosag vurderes individuelt.

Udenlandsk kontakt til Inkassojuristen: Hver inkassosag vurderes individuelt. Nedenfor kan du se vores samarbejdsrelationer.

Samarbejdsrelationer: Intet inkassobureau/advokatfirma samarbejder med + 100 relationer uden det er ekstremt overfladisk. For hver destination kontaktes den lokale jurist i udlandet, hvorefter samarbejdet startes.

Italien                   

logo_colori    

Skyldners gæld vil blive inddrevet på en sober og præsentabel måde, så jeres virksomhed ikke efterlader sig et dårligt image.

Juristfirmaet.dk er autoriseret til at udføre inkassovirksomhed. Denne autorisation kan forevises – skulle skyldner undtagelsesvis forlange det.
 
Når skyldner betaler – indbetales pengene på en klientkonto i Danske Bank. Indbetalingerne er dækket af en bankgaranti. 
 

Inkasso tager udgangspunkt i tilsendte fakturaer. Er der et større materiale som skal gennemgås forinden gælden kan sendes til inkasso , et møde eller gentagne telefoni, er denne gennemgang ikke en del af inkassoproceduren, hvorfor dette afregnes særskilt på timebasis.

Sådan gør du: Scan, vedhæft eller “copy and paste” kundernes forfaldne regninger, sidste rykker, debitors e-mail adresse og telefonnummer. Send materialet til inkasso@juristfirmaet.dk eller benyt kontaktformularen. Sagen starter inden 24 timer.

Ret til pris- og produktændringer forbeholdes. Priserne er ex.. moms for erhverv og inkl. moms for private.

gæld
Inkasso i system
Inddrivelse
Forbedrer din ikviditet

Kontaktformular

Indsæt dokumenter til sagsbehandlingen eller anmod om et uforpligtigende tilbud. Du kan blive ringet op til en gratis samtale eller afgive en ordre i formularen.

Kontakt: 

Telefon: 8813 1013

Email: mail@juristfirmaet.dk

Kontor:   Man – Fre: 09 – 16

Telefon:  Man – Lør: 08 – 18   

Sociale Medier

Copyright © 2007 – 2020 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webmaster Erik Ravn Nikolajsen