Konfliktløsning

  • Det forberedende arbejde inden en sag bliver prøvet er altafgørende 
  • Hurtigere afklaring
  • Lavere omkostninger
  • Et personligt engagement

Nedenfor kan ses hvilke områder du kan benytte hos Juristfirmaet.

Voldgiftsretter: En tvist mellem to parter. Sagen bliver typisk ikke offentliggjort og kan ikke appelleres. Der kan være dommere i panelet som er sagkyndige i f.eks. byggevoldgift. Voldgiftssystemet er privat og ældre end den offentlige domstolsproces.

Fogedretten: Inkassosager, udlægsforretninger, tvangsauktion.

Skifteretten: Gældssanering, fælles deling af boet mellem ægtefæller, bosondringer, rekonstruktion virksomheder, konkurser, dødsbobehandling.

Byretten: Repræsentant i småsager.

Større sager: Forlig – stævning – forberedende retsmøde – forlig eller efterfølgende overdragelse til advokat med speciale i netop dette ressort. Fordelene er at forberedelsen inden retsmødet bliver grundigt gennemgået og såfremt der ikke opnås et forlig forinden, er det ofte en fordel at give sagen videre til en ny aktør.

Nævn: Mange brancher har deres egne nævn f.eks. Forsikringsankenævnet eller Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg.. Det er en billig og hurtig måde, at få sin sag op på; samtidig med at der er eksperter i nævnene som vurderer dit krav. Modparten vil normalt indrette sig efter nævnets afgørelse. Vi formulerer dokumenterne til nævnet. Du undgår ofte herved, en dyr og lang retssag.

Det offentlige: Der er specielle regler for hvordan sagerne tackles. Det er vigtig at få medhold i disse sager, så de ikke appeleres til en højere instans. F.eks. Ankestyrelsen om adoption mv. De mange offentlige reguleringer og indgreb kræver et indgående kendskab til myndighederne.

Mægling: Når parterne ønsker at forliges på en proper og rimelig måde uden at skulle gå i retten. Mæglingen foregår mundtligt eller skriftligt. Sagen afsluttes med et skriftligt forlig. Mægling tilbydes både private og erhvervslivet.

Mediation: Har to parter en konflikt forliger parterne selv sagen med Juristfirmaet som mediator. Mediatoren er ikke mægler, men løser problemstillingen vha. parternes aktive medvirken under møderne. Her kan tages alle emner op, både moralske og ikke juridiske synspunkter. Ud fra en samlet bedømmelse lukker parterne sagen. Der er helt klare regler for hvordan sagen “køres” igennem. Afsluttes med et skriftligt forlig.


Retshjælpsforsikring i dine private forsikringer, dækker som hovedregel omkostningerne under retssagen. De første kr. 2.500,- skal du som minimum selv lægge ud.  Forsikringen dækker ikke alle type retssager. Dækker kun parternes omkostninger for tiden i selve retsmødet (hovedforhandlingen).

Fri Proces: Du skal som privatperson have en rimelig grund til at føre retssag, og du skal lide væsentlige afsavn ved betaling af omkostningerne, der er forbundet med sagen (f.eks, pga. lav indkomst). Ved fri proces fritages man for omkostningerne under retssagen (hovedforhandlingen). Det forberedende arbejde inden sagen føres i retten er ikke omfattet af fri proces.

Kontaktformular

Indsæt dokumenter til sagsbehandlingen eller anmod om et uforpligtigende tilbud. Du kan blive ringet op til en gratis samtale eller afgive en ordre i formularen.

Kontakt: 

Telefon: 8813 1013   

Email: mail@juristfirmaet.dk

Kontor:   Man – Fre:  09.00 – 16.00                              Telefon:  Man – Lør: 09.00 – 18.00   

Sociale Medier

Copyright © 2007 – 2019 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webmaster Erik Ravn Nikolajsen