Forretningsbetingelser

Vilkår der er en fast del af vores forretningsbetingelser

Faste priser forretningsbetingelser

Vilkår er blandet andet faste priser se inkasso, køber- og sælgerrådgivning, testamente, ægtepagtdødsbobehandling, selvsalg og fundet køber selv

Andre ydelser har vejledende priser beregnet ud fra et computerprogram hvor erfaringsparametre blandt andet anvendes. Ellers beregnes forbruget pr. time.

Omkostninger

Afhængig af sagens karakter lægges et depositum hvis du f. eks. har bopæl i udlandet. Aflyses et møde afkræves et gebyr på kr. 500,-  fordi der er arbejde med at forberede sig; samtidig med der er oprettet en journal. 
 

For hver ordre er der et gebyr på kr. 240,-  til dækning af materialer og journalisering (opbevaring af sikker data). 

Hvert møde/videomøde fast pris kr. 500,-

Er det smartere at tage ud til kunden og klare de juridiske opgaver/vurderinger på stedet, gøres det mod et kørselssalær på kr. 400,-  dog ikke inden for en radius fra kontorerne på 20 kilometer.

Eksterne omkostninger forbundet med opgaven som retsafgifter til staten, gebyrer til offentlige myndigheder, længere transportomkostninger, udgifter til leverandører mv. dækkes af kunden.

Timepris forretningsbetingelser

Priserne er inklusiv moms for private og eksklusiv moms i erhverv.

private kr. 1.900,-,  sekretæropgaver      kr. 950,-

erhverv kr. 2.100,- sekretæropgaver        kr. 1.050,-

Timepriser, tages efter det faktiske timeforbrug som enhver professionel jurist på det faglige område ville have brugt på netop din sagsbehandling. Sagens kompleksitet, det forbundne ansvar samt udfaldet af sagen kan endvidere påvirke salæret.

Den første kommunikation er altid gratis. Er der et større materiale som skal gennemgås forinden sagen kan vurderes, er denne gennemgang ikke en del af den første kommunikation, hvorfor denne del afregnes særskilt på timebasis.

Ligger din sag uberørt hen f.eks. fordi man afventer et svar fra en myndighed koster denne tid ikke noget.

Betaling forretningsbetingelser

Du kan betale via Mobilepay til +45 20 32 32 40 eller via netbank reg.nr. 3578 – kto.nr. 0010533902 Danske Bank. Husk at tilføje fakturanummeret eller journalnummeret eller  navn og adresse. 

Betales regningen ikke til tiden; påløber renter af vort tilgodehavende med den officielle procesrente, 30 dage fra fakturadatoen, jf. rentelovens § 3, stk. 2, jf. § 5. 

Efter 3 måneders uafsluttet sagsbehandling for en opgave fremsendes regning for den forløbne tid
og evt. omkostninger. Afsluttede og løbende sager betales senest netto 8 dage efter fakturadato.

Lægger du penge ud til sagsbehandlingen f.eks. deponerer tinglysningsafgift til staten; indsættes beløbet på klientkontoen reg.nr. 3578 kto.nr. 11003389 Danske Bank. Tilføj venligst journalnummeret.

Ansvar

Juristfirmaet.dk er ansvarsforsikret med en professionel ansvarsforsikring. Forsikringssum og forsikringsselskab oplyses ved forespørgsel. Det er muligt at forhøje forsikringssummen ved enkelte sager hvor ansvarsbeløbet er meget højt. Det er aldrig rejst erstatningskrav mod Juristfirmaet.dk 

Ret til pris- og produktændringer forbeholdes. 

handelsbetingelser, vilkår, handelsvilkår, leveringsbetingelser, aftale
forretningsbetingelser