Dødsbobehandling

Når ens kære forlader os er man ikke altid følelsesmæssigt  og fagligt parat til at tage sig af selve dødsboet. Det er under alle omstændigheder rart at få professionel hjælp til administration af boet.

 • Undgå familie skænderier og lad en uvildig jurist behandle boet.
 • Skal en fast ejendom sælges kan boet selv sælge ejendommen ved at du som arving selv viser boligen frem supporteret af Boligjuristen  eller du kan selv finde en køber – boet sparer herved rigtig mange penge. Ønsker en arving at overtage ejendommen kan det også arrangeres.

Privat skifte: (arvingerne udpeger en jurist til boet som professionel bobehandler) . 

(2019 priser)

 – Boets aktiver har en værdi mindre end kr. 2.9 mio.       kr. 19.995,- 

Skifte ved uskiftet bo ved længstlevende død er minimumsgrænsen kr. 5.8 mio.

Udover minimumsgrænsen beløb efter tilbudsgivning.

Andre simplere skifteformer (f.eks. boudlæg) er billigere..

Er der almindelig fast ejendom involveret tillægges kr. 8.000,- i prisen pr. stk.

Juristfirmaet kan ved hjælp af Boligjuristen sælge boets ejendom uden mæglersalær.

Juristomkostningen fradrages inden boafgiften (arveafgiften) beregnes.

Arbejdsopgaver:

 • Kontakt til samtlige arvinger og bibeholde kontakten indtil opgaven er afsluttet
 • Valg af skifteform
 • Korrespondance skifteretten, SKAT, banker og andre aktører
 • Oprettelse af klientkonto til sagen og proklamere frist for ukendte kreditorers evt. krav
 • Udfærdige en opgørelse for afdødes aktiver, passiver, indtægter og udgifter i dødsåret
 • Vurdering af særlige værdifulde aktiver
 • Betaling af regninger indtil boet er lukket. Afslut abonnementer og lignende
 • Gennemgang testamenter, ægtepagter mv.
 • Salgsrådgivning af ejerboligen eller udlæg af boligen til arving
 • Uddele arv forud til arvingerne inden afslutning af boet
 • Undgå gæld til arvinger
 • Skattemæssige boer
 • Udfærdigelse af ny opgørelse
 • Vurdering af afgifts-, og skattemæssige konsekvenser
 • Benytter de fradrag der er til rådighed
 • Indbetale boafgift og eventuel dødsboskat til myndighederne
 • Fordele arven blandt arvinger
 • Løbende juridisk rådgivning
Dødsboer skal afsluttes inden for en bestemt frist.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ret til pris- og produktændringer forbeholdes
dødsbobehandling

Kontaktformular

Indsæt dokumenter til sagsbehandlingen eller anmod om et uforpligtigende tilbud. Du kan blive ringet op til en gratis samtale eller afgive en ordre i formularen.

Kontakt: 

Telefon: 8813 1013   

Email: mail@juristfirmaet.dk

Kontor:   Man – Fre:  09.00 – 16.00                              Telefon:  Man – Lør: 09.00 – 18.00   

Sociale Medier

Copyright © 2007 – 2019 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webmaster Erik Ravn Nikolajsen