Tvangsauktion

Udeblivelse terminer tvangsauktion

Har du som kreditor/panthaver/udlægshaver ikke modtaget dine ydelser/terminer, kan du som kreditor forlange, at inddrive det manglende beløb gennem en tvangsauktion.

I nogle tilfælde kan man umiddelbart forlange auktion, men oftest kræver det  foretagelse af udlæg hos skyldner via fogedretten.

Gennem Juristfirmaet bliver du guided om auktionen og dens muligheder. En forundersøgelse af debitors økonomiske situation og alternative løsninger bør altid iagttages inden en auktion begæres. Det er ikke altid i kreditors interesse at gennemtvinge en auktion.

Hjælp til forundersøgelsen, alternative løsninger, gennemgang af prioritetsstillinger for panthavere, vejledningsmøder ved fogedretten samt repræsentant ved tvangsauktionen tilbydes.

Byd på auktion

  1. Bisidder ved tvangsauktionsmøde 

  2. Tvangsauktionsskøde 

Ugifte samlevere med ejerbolig 

Mange ejerboliger med samlevere mangler regler for hvad der skal ske ved eventuel ophør af samlivet. Kan de ikke blive enige risikerer ejendommen at rydde på auktion. Se nærmere samlever

Upload salgsopstillingen og terminsopkrævninger nedenfor i kontaktformularen.

Ret til pris- og produktændringer forbeholdes. 

 

tvangsauktioner tvangsauktionsskøde huse på tvangsauktion itvang
tvangsauktion

Vil du – ringes op – tilføje dokumenter – anmode om tilbud – afgive ordre

    Copyright © 2006 – 2024 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen