Samvær børn

Samvær med børn og adskilte forældre er et juridisk spændingsfelt


 

Heldigvis klarer hovedparten af familierne selv disse omfordelinger omkring skilsmisse eller  samværsophør; alligevel er det en praktisk foranstaltning af søge  juridisk bistand. Forældrenes liv ændres hen ad vejen; og i den situation er det rart når der foreligger en skriftlig aftale.

Juristen udfærdiger gyldige aftaler mellem forældrene. Vi kan også være bisidder for den  ene forælder i sager hvor familieretshuset (tidligere statsforvaltningen) er beslutningsmyndighed.

Opgaver samvær

  • Samværsfordeling, ferie mv. (bør aftales skriftligt)
  • Oplysning børnebidrag og andre tilskud (kan også aftales privat)
  • Bopælsret for barnet (bør aftales skriftligt)
  • Forældremyndighed 
  • Faderskab
  • Bisidder hos familieretshuset
  • Sager ved familieretshuset
  • Genoptagelse af sager hos familieretshuset

De fleste opgaver kan gyldigt aftales sammen med juristen og far og mor uden indblanding fra myndighederne. 

Har I allerede ansøgt familieretshuset om f.eks. skilsmisse kan I indsætte dokumentet neden for i kontaktformularen og sagen starter automatisk.

Ved fælles forældremyndighed og hvor børnene er bor lige meget mellem forældrene behøver man ikke børnebidrag. I sådan en situation kan der oprettes fælles bopæl.

Andre opgaver

Er der også behov for ændring af boligforholdene se boligjuristen eller selvsalg

Der er ofte brug for et testamente i forbindelse med at forældrene flytter til hver sit. Er der allerede oprettet testamente gennemgås testamentet gratis. Benyt nedennævnte kontaktformular.  

Vil du – ringes op – tilføje dokumenter – anmode om tilbud – afgive ordre

    Copyright © 2006 – 2024 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen