Privatlivspolitik

Privatlivspolitik beskytter dine oplysninger 


Beskrivelser for hvordan privatlivspolitik respekteres ved rådgivning, sagsbehandling, journalisering, anti-hvidvask-foranstaltninger og hjemmeside, facebookside og Instagramside i henhold til de nye GDPR-regler (persondatabehandling). Behandling af personoplysninger for brugere, kunder og samarbejdspartnere.

Job privatlivspolitik 

Hvis du søger et job hos os, behandler vi de almindelige personoplysninger, som du selv har givet os eller personoplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til maksimalt 6 måneder efter ansøgningsfristen, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning og vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Dine oplysninger slettes, når de pågældende stilling er besat, såfremt du ikke får tilbudt stillingen.
Ønsker du at din uopfordrede eller almindelige ansøgning bevaret ud over rekrutteringsprocessen arkiverer vi din ansøgning i 6 måneder. 

Levering af ydelser

Juridiske ydelser leveret til vore kunder oprettes som en sag og journaliseres. Kundens navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, stillingsbetegnelse, andre kontaktoplysninger og evt. CPR. nr. registreres.

Vi beholder personoplysningerne for at kunne kommunikere med dig, behandle sagen samt foretage registreringer i myndigheders elektroniske serviceløsninger, såsom virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk

Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette afgøres af os efter en konkret vurdering, navnlig efter om opbevaring tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen.

Ud over det behandles eventuelt fortrolige og følsomme personoplysninger om dig, herunder dit personnummer samt når nødvendigt oplysninger om helbreds- og indlæggelsesforhold.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig eller fra vores kunder, modparter eller offentlige myndigheder.

Som led i vores sagsbehandling, herunder juridiske rådgivning, kan det være nødvendigt for os at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, domstole, pengeinstitutter, ejendomsmæglere, mv.

Når vi foretager officielle registreringer, kan vi endvidere dele dine personoplysninger med blandt andet Erhvervsstyrelsen, Tinglysningsretten samt Domstolsstyrelsen.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvis du er kunde hos os, da vores behandling vil være nødvendig for at opfylde aftalen om levering af ydelser til dig.

Da vi ofte rådgiver vores kunder om konflikter og forhandlinger modtager vi sporadiske personoplysninger om andre end vores egne kunder. Efter konkrete vurderinger overholdes tavshedspligten. Det gælder også tilfældige implicerede personer i et sagsforløb.

Vi opbevarer  dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt til opfyldelse af de formål hvortil personoplysningerne er behandlet. Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger senest 5 eller 10 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor klientforholdet er ophørt. Dog vil vi i visse tilfælde opbevare  personoplysningerne i en længere periode, fordi en verserende sag nødvendiggør dette eller andre konkrete subjektive forhold er til stede.

Anti-hvidvask procedurer 

Vi er i henhold til hvidvaskloven blandt andet forpligtet til at foretage en anti-hvidvaskkontrol i de tilfælde, hvor vi f. eks. yder rådgivning til vores kunder i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. I den forbindelse behandler vi en række almindelige og fortrolige personoplysninger herunder navn, adresse, nationalitet, fødested samt personnummer.

I særlige sagstyper er vi forpligtede til at indhente og opbevare hvidvask oplysninger. Dette betyder, at vi skal indhente en kopi af dit pas og kørekort og/eller sygesikringsbevis.
Disse oplysninger registrerer vi ligeledes i vort sagshåndteringssystem, og vi
gemmer dem i 5 år efter afslutning af sagen, fordi vi er forpligtede hertil jævnfør kundekendskabsproceduren i hvidvasklovens § 11.

Hvis en myndighed, eksempelvis Finanstilsynet, anmoder os om at udlevere de indsamlede personoplysninger, har vi efter hvidvaskloven pligt til at udlevere dem. 

Hjemmeside, facebookside og instagram side og andre medier 

Vores legitime interesse er at udarbejde statistik over besøg på vores hjemmeside med henblik på at kunne optimere sitet. Derudover behandler vi dine besøg på vore sites i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke. Pop up cookien på hjemmesiden giver disse informationer om til hvilke formål cookies benyttes. Du kan til enhver tid slå disse cookies fra eller samtykke heri, bortset fra de nødvendige cookies som hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar.

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere samt andre eksterne leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med driften af vores virksomhed 

Overførsel af personoplysninger til tredjelande GDPR

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere i lande udenfor EU. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, herunder ved anvendelse af
Kommissionens standardkontrakter eller inden for Privacy Shield ordningen.

Sikkerhed 

Oplysninger vi modtager om personer opbevares sikkert og fortroligt.  Forudsætningen herfor er i dag et avanceret kontormiljø med det nyeste edb/internet-udstyr på markedet. 

Firmaet har en sagkyndig rådgiver til gavn for kunden. Konstant løbende kvalitetsstyring og logistikudvikling kontrolleret af et moderne edb-systemer, giver et større fagligt overblik. Sidegevinsten er en hurtigere sagsbehandling. 

Computerne er sikret mod hackere via et professionelt net hotel der beskytter sitet og firmaets e-mails og kontaktformularer. En avanceret router i bygningen og firmaets automatisk opdaterede antivirusprogram med firewall m.m. i computere og smartphones beskytter ligeledes klientens personlige data.

Alle computere og smartphones har adgangskoder og tager løbende back-up af journaler mv., der kopieres til et eksternt krypteret medie sikret mod uautoriseret brug til bedre beskyttelse af din privatlivspolitik.

Efter endt sagsbehandling scannes papirerne elektronisk ind i din journal. Papirerne i sagen makuleres. Dine egne personlige dokumenter returneres til dig. Dine personlige papirer ligger ikke i en kælder, på en genbrugsplads eller andre tilgængelige steder.

Firmaet kan sende og modtage e-mails krypteret. Alternativt kan du benytte firmaets kontaktformularer på hjemmesiden. 

Retten til at trække dit samtykke tilbage 

Du har til enhver til ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende os en e-mail til persondata@juristfirmaet.dk

Nævnte rettigheder kan dog være tilknyttet begrænsninger og betingelser, hvorvidt du kan anmode om at få dine personoplysninger slettet. 

Dine rettigheder rivatlivspolitik

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet.

Efter databeskyttelsesforordningens kapitel III og din privatlivspolitik har du en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via persondata@juristfirmaet.dk

Du har for det første ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

I visse tilfælde har du endvidere ret til at få slettet oplysninger om dig og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du skal dog være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendige for sagens opbevaring og registrering. 

Dataansvarlig 

Juristfirmaet.dk er ansvarlig for dine privatlivspolitik.

Kontaktoplysningerne er:

Juristfirmaet.dk
CVR: 25988035
Anderupvænget 7
5270 Odense N
Telefonnummer: 8813 1013
persondata@juristfirmaet.dk 

 

 

GDPR databeskyttelsesforordningen persondataloven anti-hvidvask privatoplysninger
GDPR - læs loven tryk på billede

Copyright © 2006 – 2023 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen