Skilsmisse & bodeling

I kan indgå en prøvetid om separation eller anmode om skilsmisse 

Få ordnet alle papirerne om separation eller skilsmisse på een gang hos os. I sparer tid og undgår faldgruber. At være enig i starten er ikke det samme som at være enig fremover.

Det er en rigtig dårlig ide, at lade sig skille over nettet uden at have styr på de bagvedliggende økonomiske og  praktiske konsekvenser. Ofte er blanketten udfyldt forkert; ganske enkelt fordi parterne er følelsesmæssig kompromitterede.

Er man uenig om de økonomiske aspekter ved forholdets afslutning, kan det være befriende at overdrage dette ansvar til en erfaren jurist.

Aftaler skilsmisse

Hus, salg af hus, friværdi, børn, samvær, forældremyndighed, pensioner, indbo m.m. bør være på plads.

Et overdragelsesskøde er en hurtig og billig måde at overdrage ejendommen på til den anden part.

Mediation  separation

Vil partnerne give forholdet en ekstra chance tilbydes der mediation, hvor mediatoren styrer og leder mødet som en neutral aktør. Partnerne finder selv frem til en løsning gennem selektiv dialog og mødet kan afsluttes med et skriftligt forlig.

Uenighed bodeling

Er ægteparret ikke enige og forelægger der en længere periode hvor parterne ligger i forhandlinger, kan denne periode syntes meget lang. Når det lykkes at komme overens med de juridiske og økonomiske  aspekter, ærgrer man sig ikke længere over uoverensstemmelsen.

Gået lang tid skilsmisse

Er parret allerede skilt og er der ikke indgået nogen skriftlige aftaler efter bruddet, kan parterne inden for en overskuelig fremtid stadig nå at kontakte Juristfirmaet og oprette et legitimt og skattemæssigt forløb udadtil.

skilsmissebørn skilsmisse separation skilsmisseadvokat
Separation og skilsmisse

Vil du – ringes op – tilføje dokumenter – anmode om tilbud – afgive ordre

    Copyright © 2006 – 2024 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen