Dødsbo arv & skifte

Når dødsfald rammer ens kære er man ikke altid følelsesmæssig og faglig parat til at tage sig af dødsbo behandling

Det er under alle omstændigheder rart at få professionel hjælp til administration af et dødsbo.

 • Undgå familie skænderier og lad en uvildig jurist behandle boet.
 • Skal en fast ejendom sælges kan boet selv sælge ejendommen ved at du som arving selv viser boligen frem supporteret af Boligjuristen  boet sparer omtrent 30 – 70.000 kr. Ønsker en arving at overtage ejendommen kan det også arrangeres.

Privat skifte  dødsbo

Når dødsfald rammer ens kære er man ikke altid følelsesmæssig og faglig parat til at tage
sig af dødsbo behandling

Pris kr. 34.500,-. 

Andre simplere skifteformer (f.eks. bo udlæg,) er billigere.

Når boets aktiver og gælden tilsammen har en værdi mindre end kr. 3.070.100,-  og ved længstlevende ægtefælle mindre end kr. 6.140.200,-.

Er der en fast ejendom involveret lægges der kr. 10.000,- oveni, da boer med fast ejendom giver et højere tidsforbrug. 

Udover minimumsgrænsens beløb, på ca. 3 mio. stiger salæret løbende med størrelsen af aktiverne beregnet ud fra et vejledende advokat program. Ved denne overgrænse er boet skattepligtig.

Juristfirmaet kan ved hjælp af Boligjuristen sælge boets ejendom uden ejendomsmægler.

Juristomkostningen fradrages inden boafgiften (arveafgiften) beregnes.

Juristen kan indføjes som bobestyrer i et testamente.

Dødsbo sagsbehandling dødsbo

 • Ved dødsfald kontakt til samtlige arvinger og bibeholde kontakten indtil opgaven er afsluttet
 • Valg af skifteform
 • Korrespondance skifteretten, SKAT, banker og andre aktører
 • Oprettelse af klientkonto til sagen og proklamere frist for ukendte kreditorers evt. krav
 • Udfærdige en opgørelse for afdødes aktiver, passiver, indtægter og udgifter i dødsåret
 • Vurdering af særlige værdifulde aktiver
 • Betaling af regninger indtil boet er lukket. Afslut abonnementer og lignende
 • Gennemgang testamenter, ægtepagter mv.
 • Salgsrådgivning af ejerboligen eller udlæg af boligen til arving
 • Uddele arv forud til arvingerne inden afslutning af boet
 • Undgå gæld til arvinger
 • Vurdering af afgiftsmæssige konsekvenser
 • Benytter de fradrag der er til rådighed
 • Indbetale boafgift til myndighederne
 • Fordele arven blandt arvinger
 • Løbende juridisk rådgivning
Bo behandling skal afsluttes inden for en bestemt frist.
 
Står I med et dødsbo hvor indboet skal sælges, vurderes, eller tømmes, anbefales Fyns BorydningEnkelte værdifulde effekter opkøbes til en god pris.
 

Du kan indsætte regningerne fra afdødes bo i kontaktformularen, hvorved bo behandlingen starter med det samme.

Ret til pris- og produktændringer forbeholdes. Priserne er inkl. moms
 
dødsfald dødsbobehandling arvefordeling gravsten afdøde bedemand
dødsbobehandling

Ring mig op – Anmod om tilbud  Afgiv ordre – Tilføj dokumenter 

 

  Copyright © 2006 – 2023 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen