Erstatning personskade

Erstatning er mulig ved personskader

Bliver man uforvarende ramt af en personskade, træder der mange love til og sikrer skades ramte mod økonomisk tab for påførte udgifter, og der kan gives økonomisk kompensation (erstatning) for den påførte skade. 

Juristfirmaet rådgiver skades ramte, udfærdiger skadesskemaer og korresponderer med de respektive instanser der er involveret i bedømmelsen af diagnosen, skadens omfang og i hvor høj grad skaden påvirker den enkelte.

Skadelidtes ulykkesforsikring eller skadevolders ansvarsforsikring kan dække din skade. Der findes mange slags forsikringer som kan dække. Det er vigtigt at anmelde skaden i tide. 

En juridisk  person (f.eks. firma) kan også hæfte. 

Patientskade personskade

 • Erstatning for fysisk og psykisk personskade efter behandlinger eller brug af medicin
 • Forkert anvendelse af behandlingsmetode- eller teknik
 • Bivirkninger ud over det sædvanlige
 • Klager til Myndigheden og appelinstanser

Fritidsskade personskade

 • Ulykkesforsikringens forsikrings- eller pensionsselskab udbetaler ingenting eller for lidt.
 • Anmeldelse til forsikringsselskabet
 • Gennemgang af forsikringsselskabets betingelser
 • Klage til forsikringsselskaber
 • Klager til myndigheden og appelinstanser

Forsørgertabserstatning personskade

 • Arbejdsulykker
 • Erstatningspådragende handling

Arbejdsskader personskade

 • Ulykker eller sygdom i forbindelse med ens arbejde
 • Klager til Myndigheden og Ankestyrelsen

Trafikulykker personskade

 • Afklaring af hvem der er erstatningsansvarlig
 • Indkrævning af ulykkesforsikring
 • Klager til forsikringsselskab
 • Appelinstanser
Modtager du en større kompensation er det ofte en god ide at investere i ejerbolig – så er godtgørelsen opbevaret sikkert i boligen.
erstatning
Godtgørelse

Bliv ringet op – Anmod om tilbud – Tilføj dokumenter – Afgiv ordre

  Copyright © 2006 – 2023 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen