Leje af bygninger og privatboliger

Leje inden for erhvervsleje og privat leje 

Leje retten er et stort område og temmelig uigennemskueligt. Oftest er det en strid mellem udlejer og lejer som udløser kontakten til Juristfirmaet.

Vi varetager udlejers udfordringer eller lejerens problemer.

Udover gennemgang af reglerne tilbydes:

 • Indgåelse/fornyelse eller regulering af lejekontrakter
 • Lejeforhøjelse og -nedsættelse
 • Opsigelse 
 • Ophævelse 
 • Fremleje
 • Indflytning og udflytningssyn
 • Løsning af tvister om lejemål
 • Klage til Huslejenævnet
 • Fogedretten
 • Mindre retssager
Udfærdigelse af lejekontrakter for udlejere og lejere varetages, ligesom ældre lejekontrakter gennemgås. Mange opgaver handler om opsigelse og ophævelse af lejemål samt ubetalt leje, depositum mv.
 

Det anbefales, at udfærdigelse af lejekontrakter bearbejdes i samråd med Juristfirmaet.

Bemærk den nye lejelov af 2022 gældende fra juli måned.

Foruden den almindelige lejelov forefindes andre love samt tilhørende bekendtgørelser og lovpraksis. Mange af reglerne er ufravigelige og andre kan fraviges i lejekontrakten.

Ved køb og salg af udlejningsejendomme er det væsentligt at revidere aftalerne om lejemål. 

Konflikter kan løses ved konfliktmægling eller gennem en mediator som forliger sagen vha. parternes aktive medvirken under mødet.

Alle former for lejemål varetages f. eks. leje af enkeltværelser, tidshorisonter for opsigelse, hvornår er der tale om et erhvervslejemål versus privat lejemål. Er du omfattet af erhvervsregler eller privatretlige regler?

Nedenfor kan du uploade gamle lejekontrakter og anden relevant korrespondance.

leje udlejning lejekontrakt
lejeret

Ring mig op – Anmod om tilbud  Afgiv ordre – Tilføj dokumenter 

 

  Copyright © 2006 – 2023 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen