Fremtidsfuldmagt & værge

Fremtidsfuldmagt - generalfuldmagt - værgemål

Fremtidsfuldmagt 

Oprettes forinden en eventuel hændelse, men benyttes ikke før hændelsen er indtruffet, f.eks. demens hos fuldmagtsgiveren. fremtidsfuldmagt 

 

Vi hjælper dig gerne med udfærdigelsen af teksten og tinglysningen.

 

Fuldmagten skal underskrives digitalt og vedkendes foran en notar. Er du fritaget digitalt hjælper vi dig gennem processen uden underskrift.

  

Når hændelsen indtræder sætter  Myndigheden fuldmagten i kraft efter anmodning fra fuldmagtsgiveren  eller fuldmægtigen(e). 

Myndigheden har et hvilende tilsyn over fuldmægtigen. 

 

Mange tegner en fuldmagt, når personen er bange for ikke at kunne varetage sine økonomiske interesser og hussalg ved en fremskreden alder eller sygdom.

 

En fremtidsfuldmagt er også en fordel for en
virksomhed, når fuldmagten sikrer dine interesser som 
virksomhedsejer.

Generalfuldmagt 

fremtidsfuldmagt

Virker her og nu og ved en eventuel fremtidig hændelse. De dækker typisk et stort område og har derfor stor betydning. Generalfuldmagten er et privat anliggende uden offentlig kontrol.  

Hvilken fuldmagt skal vi vælge

I kan selv vælge om I ønsker en fremtidsfuldmagt eller en generalfuldmagt for jeres nærmeste. De er begge to lige gyldige.

Almindelige fuldmagter  

 

Dækker normalt en handling. F.eks. at handle ind på ens vegne. 

Værge fremtidsfudmagt

Er den pågældende ude af stand til at handle på egne vegne dvs.
økonomisk eller/og personligt af helbredsmæssige grunde kan vedkommende komme under værgemål.

Man kan helt eller delvist få frataget sin økonomiske, personlige og retlige
handleevne.

Et retligt værgemål svarer i realiteten til en umyndiggørelse og skal afgøres af domstolene.

Myndigheden er ved værgemål tilsynsførende overfor værgen. Værdipapirer og kontanter sættes ind i en forvaltning kontrolleret af en bank, når det drejer sig om økonomiske værgemål.

Det er vanskeligt, at komme igennem med et fuldstændigt værgemål. Vi hjælper gerne med processen, når en ansøgning skal bearbejdes. Nedenfor er det muligt, at indsætte gamle fuldmagter, kopi af ID og forslag.

fuldmagt fremtidsfuldmagt værge umyndig
underskriv fuldmagt

Vil du – ringes op – tilføje dokumenter – anmode om tilbud – afgive ordre

    Copyright © 2006 – 2023 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen