Erhvervsejendomme

Juridisk rådgivning af det lille kontor til større lokaler og bygninger 

  • Rådgivning ved køb af erhvervsejendomme: 
  • Bistand ved indledende købsforhandlinger samt gennemgang af sælgers købsaftale mv. Vi berigtiger handelen fra A-Z.
  • Rådgivning ved salg af erhvervsejendomme: Bistand ved salg af lokaler og gennemgang af økonomiske, skattemæssige og juridiske aspekter sammen med sælger. Foruden det juridiske papirarbejde kontrolleres købers soliditet.

Der kan være tale om privat beboelse og erhverv i samme bygning. Erhvervslejemål. Større bygninger med komplekse krav om indretning og udnyttelse. Erhvervsejendomme giver udfordringer.

Erhvervsejendomme kræver særlig indsigt

Der er mange aspekter der normal undersøges inden beslutningen stadfæstes. Miljøregler, hvilende kontrakter, individuelle aftaler, matrikulære forhindringer, servitutter, voldgiftssager, prisudviklingen inden for det særlige erhverv og beliggenhed. 

Ydelsen omfatter desforuden forhandling med myndigheder, parter, andre aktører f.eks. energikonsulenter, faglige eksperter, som tovholder i hele projektfasen og de sædvanlige procedurer ved fast ejendom

Lad Juristfirmaet gennemgå aftaler og bilag inden underskrift af købsaftalen og få samtidig en ansvarsforsikring henover.

Rådgivningssalær efter aftale.
 

Er der yderligere juridiske behov ved generationsskifte, selskabsmæssig struktur mv. henvises til Erhverv

Ved landbrug skov og gartnerier se landbrug

Erhvervsejendomme
Erhvervsbygninger

Ring mig op – Anmod om tilbud  Afgiv ordre – Tilføj dokumenter 

 

    Copyright © 2006 – 2023 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen