Landbrug

Landbrug, skov og gartnerier

Landbrug og andre aktive driftsenheder er efterhånden blevet store erhvervsvirksomheder, der drives som industrianlæg. Her tilbyder Juristfirmaet følgende hjælp:

Køberrådgivning –  Sælgerrådgivning –  Køberen fundet –  Tillægsydelser

 • salgs- og købskontrakter driftsinventar, produktionsvarer mv.
 • rådgivning ved køb og salg af ejendommen, skøder mv.
 • aftaler f.eks. jagt og anden forpagtning
 • matrikulering af ejendommen
 • generationsskifte
 • Salg af skattefri grundstykke for landbrugsarealer op til 15 hektar

Ekspertise i landbrugets mange forhold, herunder erhvervelsesreglerne, miljøregler, ekspropriationer, vilkår for etablering, miljøgodkendelser, finansiering overtagelse mv.

Køberrådgivning

 • Hobbylandbrug – under 2 hektar – kr. 8.000,-

 • Ejendom over 2 hektar og under 30 hektar – kr. 11.000,-
 • Industriejendom over 30 hektar – pris efter aftale.

Juristfirmaet gennemgår salgsopstilling mv., købsaftale, eksisterende kontrakter, love og regler for køb, servitutter, forsikringer, juristforbehold, klausuler, godtgørelser, refusion, korrespondance til mægler, Sælgerjuristen, bank, realkreditinstitut og myndighederne, kontrol af købesummen, samt udarbejdelse af digitalt skøde samt en opgørelse over handlens udgifter.

Sælgerrådgivning

 • Hobbylandbrug – under 2 hektar –  kr. 7.000,-
 • Brug over 2 hektar og under 30 hektar – kr. 10.000,-
 • Landbrug over 30 hektar – pris efter aftale
 • Når “køberen fundet” se overskriften nedenfor.

Vi garanterer for at Deres penge bliver udbetalt til Dem. Foruden gennemgang af ejendoms papirerne, forsikringer, korrespondance, refusion, købsaftalen, juristforbehold, er vi samtidig Deres rådgiver til handlen er afsluttet med køber.

Rådgivning – når parterne selv har fundet hinanden

Købsaftale med nødvendige dokumenter udfærdiges. Digital skøde tinglyses. Landbrugsjuristen berigtiger og afslutter handlen uden ejendomsmægler. Prisen er ikke oplyst, men I sparer ejendomsmæglerhonoraret.

Eksempler:

 • Landbrugsjuristen rådgiver kun den ene part.
 • Familie overdragelser: Køb og salg af ejendommen mellem bedsteforældre/forældre/børn/børnebørn/samlevere

Tillægsydelser

 • Udgifter som er nødvendige ved rådgivningen:

Tinglysningsafgifter, myndigheds-oplysninger og andre gebyrer og afgifter er ikke inkluderet i rådgivningssalæret.

 • Engelske skøder: kr. 5.000,-.
 • Besigtigelse af ejendommen ved køb eller salg: kr. 2.000,-.

Ret til pris- og produktændring forbeholdes. Priserne er ex. moms

hobbylandbrug køb skov gartneri forpagtning landbrugsejendom
Landbrug

Bliv ringet op – Anmod om tilbud – Tilføj dokumenter – Afgiv ordre

  Copyright © 2006 – 2023 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen