Insolvens

Insolvens omfatter her gældssanering, rekonstruktion og konkurs 


Insolvens er når passiverne overstiger aktiverne eller når virksomheden ikke er i stand til at opfylde sine forpligtigelser efterhånden som de forfalder. Din likviditets mangel afspejler for megen gæld. 

Gældssanering gæld

Virksomhedskonkurs

Skyldneren som har pådraget sig personlig gæld ved erhvervsmæssig virksomhed kan gældssaneres.

Personlig konkurs

Uoverskuelig gæld bremser virkelyst og skaber problemer for omverdenen. Personlig konkurs er næsten umulig at komme ud af, uden hjælp.

Har du meget gæld som privatperson kan du få en gældssanering. Mange forsøger at gøre det selv, men det er svært i en belastet situation og statistikken viser at kun 1/3 får godkendt sanering af myndigheden.

Ved en gældssanering skal der være en vis form for stabilitet i dit liv, således at du skal være indstillet på at leve med et rådighedsbeløb svarende til bistandsniveau i 3 eller 5 år. Men så er gælden også afviklet helt. Gælden kan i særlige tilfælde slettes straks, hvis du ikke har nogen mulighed for at betale af i fremtiden.

Juristfirmaet kan bistå dig med ansøgningen om gældssanering og deltage som din bisidder i skifteretten. Du kan ikke få økonomisk hjælp til ansøgningen hos det offentlige.          

Rekonstruktion insolvens

Når virksomheden er insolvent er firmaet ikke længere i stand til at betale sine løbende udgifter. 

Er din virksomhed stadig ude af stand til at betale sine regninger – er det muligt at drive virksomheden på en anden måde ved en rekonstruktion. 

Rekonstruktion er en måde på at forbedre firmaet likviditet ved hjælp af en kurator, der står for firmaets nødplan og samtidig varetager kreditorernes interesser. Firmaet kan normalt ikke længere optage lån.

Ejeren eller/og kreditoren kan anmelde firmaets insolvens til fogedretten.

Firmaets situation må ikke være en midlertidig betalings udygtighed.

Under rekonstruktionen er virksomheden fortsat i drift.

Juristfirmaet og en regnskabskyndig tillidsmand udarbejder et skriftligt handlingsprogram.

I en periode på 6 måneder planlægger Juristfirmaet et forløb for virksomheden  med eventuel 4 måneders forlængelse. 

Rekonstruktion er en måde på at forbedre firmaet likviditet ved hjælp af en kurator,    der står for firmaets nødplan og samtidig varetager kreditorernes interesser. Firmaet kan normalt ikke længere optage lån.

Den daglige drift fortsætter – og udadtil er  det kun kreditorerne der får kendskab til  firmaets særlige situation.

Formålet er opnåelse af en levedygtig forretning eller en værdig afslutning.

Konkurs bankerot

Du kan som kreditor eller indehaver selv begære firmaet konkurs når firmaet er insolvent efter en længere periode. Virksomhedens værdier realiseres. Efter boets afvikling udloddes eventuel dividende til kreditorerne i en prioriteringsorden. 

 

insolvens frivillig gældsordning rekonstruktion kurator tvangsakkord bankerot
Insolvens

Vil du – ringes op – tilføje dokumenter – anmode om tilbud – afgive ordre

    Copyright © 2006 – 2024 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen