Fremtidsfuldmagt og værge

Fremtidsfuldmagt er en af flere muligheder der bemyndiger en fuldmægtig 

Fremtidsfuldmagt  

Oprettes forinden en eventuel hændelse, men benyttes ikke før hændelsen er indtruffet, f.eks. demens hos fuldmagtsgiveren. Fremtidsfuldmagter skal både underskrives personligt hos en notar i retten, og underskrives digitalt på nettet.

 

Når hændelsen indtræder sætter Myndigheden fuldmagten i kraft efter anmodning fra fuldmagtsgiveren eller fuldmægtigen(e). Myndigheden har et hvilende tilsyn over den befuldmægtigede. 

 

En fremtidsfuldmagt er en fordel for en virksomhed, når fuldmagten sikrer dine interesser som virksomhedsejer.

 

General fuldmagt fremtidsfuldmagt

Virker her og nu og ved en eventuel fremtidig hændelse. De dækker typisk et
stort område og har derfor stor betydning. Generalfuldmagten er et privat anliggende uden offentlig kontrol.  

 

Almindelige fuldmagter  

Dækker normalt en handling. F.eks. at handle ind på ens vegne.  

                                                                   

Værge fremtidsfuldmagt

Er den pågældende ude af stand til at handle på egne vegne dvs. økonomisk eller/og personligt af helbredsmæssige grunde kan vedkommende komme under værgemål.

Man kan helt eller delvist få frataget sin økonomiske, personlige og retlige handleevne.

Et retligt værgemål svarer i realiteten til en umyndiggørelse og skal afgøres af domstolene.

Myndigheden er ved værgemål tilsynsførende overfor værgen. Værdipapirer og kontanter sættes ind i en forvaltning kontrolleret af en bank, når det drejer sig om økonomiske værgemål.

Det er vanskeligt, at komme igennem med et fuldstændigt værgemål. Vi hjælper gerne med processen, når en ansøgning skal bearbejdes. 

Nedenfor er det muligt, at indsætte gamle fuldmagter, kopi af ID og forslag.

Værge fuldmagtsgiver generalfuldmagt fremtidsfuldmagt fuldmagt fuldmagsgiver
Fuldmagt

Ring mig op – Anmod om tilbud – Tilføj dokumenter – Bestil online

    Telefon: 8813 1013   Man – Lør: 09 – 18

    Kontor: Man – Fre: 09 – 16  

    Email: mail@juristfirmaet.dk

    Copyright © 2007 – 2022 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen