Forretningsbetingelser

Vilkår Juristfirmaet.dk


 

Virksomhedens navn, adresser og kontakter (klik)

Salær forrretningsbetingelser

Der vil normalt blive udarbejdet en ordrebekræftelse hvor en fast pris er anført eller der udfærdiges et overslag. Er det svært at anslå tidsforbruget tages der udgangspunkt i timepris. 

Time priser

En timepris tages efter det faktiske timeforbrug som enhver professionel jurist/sekretær på det faglige område ville have brugt på netop din sagsbehandling. Sagens kompleksitet, det forbundne ansvar samt udfaldet af sagen kan endvidere påvirke salæret.

Jurist time salær 

kr. 1.900,-

Forefaldende sekretærarbejde halv pris

Øvrige ydelser har vejledende priser beregnet ud fra et computerprogram hvor erfaringsparametre blandt andet anvendes.  

Faste priser

Priser der aflæses på hjemmesiden.

se inkasso, selvsalg – ejerboligfundet køber selv – ejerbolig, køberrådgivning ejerboligsælgerrådgivning, ejerbolig, testamente

Samtale  forretningsbetingelser

Den første indledende samtale på 15 minutter er gratis. Den inkluderende rådgivning i én samlet sag er en time. Hyggesnak før og efter rådgivningen tæller naturligvis ikke med. Udover disse tider overgår rådgivningen til salær.

Uden beregning

Du er altid velkommen til at få vurderet din sag uden beregning.
 

Er der et større materiale som skal gennemgås forinden sagen kan vurderes, er denne gennemgang ikke uden beregning. Denne del afregnes særskilt på timebasis.

Omkostninger

Afhængig af sagens karakter opkræves et depositum; hvis du f. eks. har bopæl i udlandet.

Aflyses et møde afkræves et gebyr på kr. 500,-  fordi der er arbejde med at forberede sig; samtidig med der er oprettet en journal. 
 

For hver ordre er der et grundgebyr på kr. 400,-  til dækning af materialer og journalisering (opbevaring af sikker data). 

Er det smartere at tage ud til kunden og klare de juridiske opgaver/vurderinger på stedet, gøres det mod et kørselssalær på kr. 500,-  dog ikke inden for en radius fra juristfirmaets lokaler på 5 kilometer.

Eksterne omkostninger forbundet med opgaven som retsafgifter til staten, gebyrer til offentlige myndigheder, længere transportomkostninger, udgifter til leverandører mv. dækkes af kunden.

Ligger din sag uberørt hen f.eks. fordi man f.eks. afventer et svar fra en myndighed koster denne tid ikke noget.

Betaling  forretningsbetingelser

Du kan betale via MobilePay til +45 2032 3240 eller via netbank reg.nr. 3578 – kto.nr. 0010533902 Danske Bank. 

Betales regningen ikke til tiden; påløber renter af vores tilgodehavende med den officielle procesrente, 30 dage efter fakturadatoen, jf. rentelovens § 3, stk. 2, f. § 5.

Efter 3 måneders uafsluttet sagsbehandling for en opgave fremsendes regning for den forløbne tid og eventuelle omkostninger. Afsluttede og løbende sager betales senest netto 8 dage efter fakturadato.

Husk at tilføje fakturanummeret eller journalnummeret eller navn og adresse. 

Ret til pris- og produktændringer forbeholdes. Priserne er inkl. moms for private og ex. moms for erhverv

handelsbetingelse, vilkår, handelsvilkår, leveringsbetingelser, aftale, betalingsvilkår
forretningsbetingelser

Vil du – ringes op – tilføje dokumenter – anmode om tilbud – afgive ordre