Særeje

Særeje beskytter din formue. 


 

Formueart særeje

Din formueart består normalt af en almindelig formue eller ved ægteskab delingsformue (fælleseje). 

Ægtepagt er en pagt mellem ægtefæller hvor I ændrer delingsformuen til særeje eller ændrer særejet til delingsformue (fælleseje). 

Som ægtefæller kan I hver især få særeje på jeres egen formue som beskytter mod den andens ægtefælles kreditorer, evt. skilsmisse og eventuelt ægtefællens dødsbo. Formuetypen arves af arvingerne.

Særeje kan desuden fås i mange varianter f.eks. delvist, tidsbegrænset eller som en fast sum, som en virksomhed, et hus eller andre værdifulde genstande. 

Både ægtefæller og ugifte samlevende kan ændre deres formueart til særeje for økonomiske gaver, begunstigelser i pensionsordninger og livsforsikringer, arveforskud og testamente og gaver. 

Har I arbejdsmarkedspensioner og lignende opsparinger skal delingsformuen som hovedregel ikke længere deles ved skilsmisse. Ønsker I pensionerne delt, skal der mellem ægtefæller oprettes en ægtepagt, hvor I ændrer aftalen til almindelig delingsformue.

Ugifte samlevende kan også dele deres pensioner med samlevende, men i modsætning til ægtefæller, skal der betales gaveafgift ved overdragelsen.

Kommunikation og priser  ægtepagt 

  • Korrespondance via telefoni, e-mails, post, SMS og Skype.
  • Almindelige ægtepagter: Faste priser
  • Særeje ved gavebreve og begunstigelser: Faste priser
  • Omfattende opgaver efter timepris. Eksempelvis større opgaver, erhverv, komplekse ønsker
  • Oversat til engelsk kr. 2.000,-.
  • Statsafgift (tinglysningsafgift) ægtepagt kr. 1.850,-
 

Ret til pris- og produktændringer forbeholdes

særeje
ægtepagt

Bliv ringet op – Anmod om tilbud – Tilføj dokumenter – Afgiv ordre

    Copyright © 2006 – 2023 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen