Særeje

Særeje kan beskytte din formue i tilfælde af skilsmisse eller mod ægtefællens kreditorer samt sikre dine arvinger ved en ægtefælles død.


Formuetype 

Din formuetype består enten af en almindelig formue eller ved ægteskab delingsformue (fælleseje) eller særeje helt eller delvist. Der findes 3 typer af særeje, der kan være fuldstændig, skilsmisse eller i kombination. 

Længstlevende ægtefælle arver for eksempel ved afdødes formuetype fuldstændig særeje, stadig særejedelen eventuelt i konkurrence med førstafdødes børn. Ved formuetypen skilsmisse særeje arver længstlevende formuefællesskabet (delingsformue/fælleseje). Begge typer kan kombineres.

Særeje kan desuden fås i mange varianter f.eks. tidsbegrænset eller som en fast sum.

En ægtepagt skal underskrives personligt af begge parter før eller under ægteskabet og derefter tinglyses i Personbogen, der er et digitalt register på Internettet. 

Arbejdsmarkedspensioner og lignende opsparinger skal som hovedregel ikke længere deles ved skilsmisse. Ønsker I pensionerne delt, skal der mellem ægtefæller oprettes en ægtepagt. 

Der findes inden for ægtefællebodeling flere urimelighedskompensationsordninger, som der ikke er taget forbehold for i nærværende tekst.

Beskyttelse af formuen kan også indføjes i økonomiske gaver, ved begunstigelser i pensionsordninger og livsforsikringer, arveforskud og testamenter.

Priser:  særeje

 • Almindelige ægtepagter: kr. 3.600,-. Korrespondance telefoni, e-mails, post, SMS og Skype.
 • Gavebreve og begunstigelser: Timepris
 • Omfattende opgaver efter timepris. Eksempelvis større opgaver, erhverv, komplekse ønsker
 • Møde 500,-
 • Oversat til engelsk kr. 2.000,-.
 • Statsafgift (tinglysningsafgift) ægtepagt kr. 1.660,-
Priserne er inkl. moms 
 

Ret til pris- og produktændringer forbeholdes

særeje
ægtepagt

Ring mig op – Anmod om tilbud – Tilføj dokumenter til sagsbehandlingen – Bestil online

  Adresser: 

  Anderupvænget 7, 5270 Odense N

  Havneparken 2, 7100 Vejle C

  Telefon: 8813 1013

  Email: mail@juristfirmaet.dk

  Kontor:   Man – Fre: 09 – 16

  Online:  Man – Lør: 08 – 18   

  Sociale Medier

  Copyright © 2007 – 2022 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webmaster Erik Ravn Nikolajsen